ID: 3429

พระสมเด็จ หลวงปู่จันดี อนาลโย วัดดงเค็ง

พระสมเด็จ หลวงปู่จันดี อนาลโย วัดดงเค็ง บ้านประทาย นครราชสีมา

ราคา

250 ฿

หลวงปู่จันดีหรือท่านเจ้าคุณพระปริยัติมุนีนั้นเป็นพระนักวิปัสนาธุระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต อุปสมบทครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๗ ขณะมีอายุ ๒๑ ปี ที่วัดบ้านสระแคน ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดงเค็ง ต.ประทาย เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอประทาย มีความชำนาญในการแสดงธรรมจนได้สมัญญาว่า“พระธรรมกถึก” โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม. ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๒ ศิษยานุศิษย์ได้จัดงานวันมุทิตาสักการะอายุ ครบ ๘๘ ปี ๖๗ พรรษายุกาล โดยก่อนหน้านั้น หลวงปู่ได้ร่วมพิธีมหามงคลพุทธาภิเษก ปรกจิตภาวนาในพิธีสร้างวัตถุมงคลรูปหล่อหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่น ๒ วัดดงเค็งและรูปหล่อหลวงปู่จันดี รุ่นแรก หรือทั้ง ๒ รุ่นเรียกว่ารุ่น ๔ จ. กระทั่งต้นเดือน ก.พ. ๒๕๕๔ ปีที่ผ่านมา หลวงปู่เริ่มจึงเริ่มมีอาการอาพาธ ก่อนจะละสังขารในที่สุด โดยก่อนหน้าที่จะมรณภาพท่านได้สั่งเสียให้ศิษยานุศิษย์สร้างเมรุเพื่อใช้ในการปลงสรีระสังขารเป็นรูปนกหัสดีลิงค์โดยนำไม้ไผ่มาจักตอก แล้วสานเป็นโครงรูปนก ทำเมรุหอแก้วบนหลังนก สร้างให้ท้องนกติดพื้นดิน เพื่อสะดวกในการเผาศพ เมื่อสร้างโครงรูปนกด้วยไม้ไผ่แล้ว นำกระดาษมากรุให้ทั่ว แล้วเขียนลายด้วยฝุ่นให้เหมือนนกจริงๆ ส่วนสำคัญคือ ส่วนศีรษะนก จะต้องให้งวงม้วนได้ ตากระพริบได้ หันคอได้ หูแกว่งได้ อ้าปากและร้องได้ การสร้างนก ต้องมีการยกครู ประเพณีการทำศพแบบนกหัสดีลิงค์ ถือเป็นงานใหญ่ และเป็นพิธีครั้งแรกในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหลวงปู่จันดี ได้สั่งไว้ โดยหลังจากเผาสรีระสังขารหลวงปู่แล้วให้นำอัฐไปก่อธาตุบรรจุเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้มากราบไหว้ต่อไป ส่วนภายในงานมีโรงทานจากศิษนานุศิษย์จำนวน ๘๘ โรงทานตลอด ๓ วัน ๓ คืน