ID: 3589

เหรียญรุ่นแรก พระครูโพธานุวัตร(สา) วัดโพธิวราราม จ.อุดรธานี ปี ๒๕๑๘

พระอาจารย์ฝั้น หลวงปู่ขาว หลวงปู่ถิร หลวงพ่อชม เมตตาเสกให้ด้วย

ราคา

300 ฿

เหรียญรุ่นแรก พระครูโพธานุวัตร(สา) วัดโพธิวราราม จ.อุดรธานี ปี ๒๕๑๘ (๒)

 

รุ่นนี้ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานอธิฐานจิตหลายรูป หลายพิธี มีเหตุการณ์ต่างๆมากมาย

 

สุดยอดของดีแห่งเมืองอุดร.. เหรียญประสบการณ์ทหาร

 

หลวงพ่อสา วัดโพธิวราราม จ. อุดรธานี รุ่นแรก ปี 2518 เนื้อทองแดงรมดำ

 

รายละเอียด 

 

การสร้างเหรียญรุ่นแรกนี้นับว่ายิ่งใหญ่มาก นำพิธีการสร้างแบบพระกริ่งอันถูกต้องอย่างโบราณมาใช้ ได้รวบรวมวัตถุมงคลต่างๆมาผสม อาทิ เช่น ห่วงเหรียญพระเป็นจำนวนนับพันๆเหรียญ พระพุทธรูปเก่าที่ชำรุด ตะกรุดอาจารย์ต่างๆนับร้อยดอก ทองปลายชนวนหล่อพระ และได้นำแผ่นเงินและทองแดงถวายอาจารย์ที่น่าศรัทธาเลื่อมใสลงเ ลขยันต์อักขระ นอกจากนั้นยังได้ฝากเข้าในวาระที่มีพิธีพุทธาภิเษกตามวัดต่างๆ

รายชื่อคณาจารย์ที่เมดตาลงแผ่นเงินและทองแดง มีดังนี้

๑ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม

๒ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

๓ หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร กทม.

๒๒ อาจารย์ผ่อง วัดจักรวรรดิ์ กรุงเทพฯ

นอกจากฝากแผ่นเงิน และทองแดง ให้ลง อักขระ อธิษฐานจิต ปลุกเสกแบบเดี่ยวแล้ว ยังได้ทำการฝากในวาระที่มีพุทธาภืเษกอีก ๒ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓0 มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ วัดโพธิสมภรณ์ จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปเพื่อส่งไปเป็นพระประธาน

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ วัดกล้วย อ. บางกรวย จ. นนทบุรี ได้จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญและพระพุทธรูปบูชา พระที่มานั่งปรกปลุกเสกครั้งนี้มีจำนวนกว่า ๓0 รูป อาทิ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี หลวงพ่อชม วัดท่าไทร หลวงพ่อจ้อย วัดสุวรรณประดิษฐ์ หลวงพ่อเก๋ วัดปากน้ำ นนทบุรี หลวงพ่อสาย วัดบางรักใหญ่ นนทบุรี หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง นนทบุรี

ยอดการสร้างเหรียญครั้งนี้มีดังนี้ เนื้อเงิน ๙๙ เหรียญ เนื้อนวะโลหะ ๙๙๙ เหรียญ เนื้อทองแดง ๙,๙๙๙ เหรียญ โดยใช้แม่พิมพ์ชุดเดียว นอกจากนี้เหรียญหลวงพ่อสา รุ่นแรกทุกเหรียญจะต้องมีโค๊ดตัว นะ ทุกเหรียญ

ได้เริ่มทำการปลุกเสกเหรียญ ครั้งแรก ณ วัดเกตุมวดีศรีวราราม เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ทางวัดได้จัดให้มีพิธีพุทธภิเษก พระธาตุเกตูม และพระสีวลีย์

นอกจากนี้บังได้นำไปปลุกเสกเดี่ยวโดยลูกศิษย์ พระคุณเจ้าอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ อริยะเจ้า ดังนี้

องค์แรก ท่านพระคุณเจ้า หลวงปู่บุญมา ฐีตะเปโม วัดสิริสาลวัน ตั้งแต่วันที่ ๔-๑0 มีนาคม ๒๕๑๘

องค์ที่สอง พระคุณท่านที่คน นับถือเลื่อมใส มากที่สุด ในจังหวัดอุดรธานี คือ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดภ้ำกลองเพล จ. อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๘

องค์ที่สาม หลวงปู่ชม โฆสโก วัดป่าสามัคคีธรรม(วัดป่าวัวข้อง)ต. เชียงพิณ จ. อุดรธานี พระคุณท่านรูปนี้ก็เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นเหมือนกัน ท่านรับแผ่เมดคาอธิฐานจิตปลุกเสก ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๑ มีนาคม ๒๕๑๘

องค์ที่สี่ ท่านเจ้าอาวาส วัดพระเจ้าองค์ตื้อ ต.นำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๑๘

องค์ที่ห้า พระครูสภิตย์ ธรรมวิสิทธิ์(หลวงพ่อภิร) วัดบ้านจิก อ. เมือง จ. อุดรธานี พระคุณท่านรูปนี้ก็เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นเหมือนกัน ท่านรับแผ่เมดคาอธิฐานจิตปลุกเสก ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๑๘

องค์ที่หก พระคุณท่าน อาจารย์ ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร เมดตารับปลุกเสกให้ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๘ ในขณะที่ท่าน แผ่บารมีอธิษฐานจิต ปลุกเสกเหรียญ ได้เกิดปฏิหาริย์ คือขณะที่ท่านแผ่บารมีปลุกเสกเหรียญอยู่นั้นลมที่พัดอยู่ ตลอดเวลาได้เกิดอาการสงบนิ่งจนกระทั้งที่ปลุกเสกเสร็จสิ้นลมจึงได้พัดต่อ เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่คณะศิษย์ที่ไปดำเนินการปลุกเสกเหรียญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

องค์ที่เจ็ด พระครูโพธานุวัตร หรือ หลวงพ่อสา ปลุกเสกตลอดระยะเวลาที่เหรียญอยู่กับท่านเป็นเวลา ๒ พรรษา

นอกจากนี้หลวงพ่อยังได้นำไปฝาก ในพิธีพุทธาภิเษก อีกหลายแห่ง รวมทั้งที่วัดหลวงปู่ดีเน๊าะ โดยมีหลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร ต. นกบูง อ. น้ำโสม จ. อุดรธานี อายุ ๑๑0 ปี พรรษา ๗๕ ที่ชื่อเสียงของท่านกำลังโด่งดังอยู่ในขณะนั้น