ID: 3447

เหรียญ หลวงปู่ภู่ วัดท่าฬ่อ พิจิตร ปี2515

พุทธาภิเษกปี2515 สถานที่โบสถ์หลวงพ่อพวง (สร้างโดยหลวงปู่ภู) วัดท่าฬ่อในยุคหลวงพ่อเจ้าคุณเมธีธรรมประนาท เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น โดย สมเด็จพระวนรัตน์ วัดเบญจมบพิตร เสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูละมูลวัดสุทัศน์ เป็นเจ้าพิธีและ พล.เอกสำราญ แพทยกูล ประธานฝ่ายฆราวาส(แม่ทัพภาค3

ราคา

300 ฿